Pompa ve Yükseltme İstasyonları

Pompa ve Yükseltme İstasyonları

Yağ ayırıcıların geri basma seviyesinin altındaki bir seviyeye kurulması durumunda, çıkan suyun deşarjı çift pompalı bir yükseltme istasyonu ile sağlanabilmektedir. Bu durumlarda kullanılmak üzere ACO olarak ürünlerimizin güvenle kullanılabilmesi amacıyla geniş bir pompa ve yükseltme istasyonu ürün gamı sunuyoruz.


Atık su yükseltme istasyonları, atık suyu geri basma seviyesinin üstüne, daha yüksekteki kanalizasyon sistemine yönlendirir. EN 12056' ya göre drenaj noktası geri basma seviyesinin altında olan tüm uygulamalar için, ki neredeyse tüm zemin üstü yağ ayırıcılarda durum bu şekildedir, yükseltme istasyonu kullanımını zorunlu kılmaktadır.


Giriş hattı ile ayırıcı arasında gerekli eğim bulunmadığında, düşük giriş yükseklikleri her zaman problem yaratmaktadır. Eğer inşai nedenlerden yağ ayırıcı daha alçak seviyeye monte edilemiyorsa, atık su ayırıcıya pompalanmalıdır. Bununla beraber, atık suyun içerisinde yağ olmasından dolayı, bu işlem geleneksel yükseltme istasyonu ile yapılamaz, çünkü bu durumda ayırıcının içindeki atık su hızlanarak yağ partiküllerinin daha fazla çözünmesine ve ayırma işleminin kalitesinin düşmesine neden olur. Bu durumda eksantrik-vida pompalı terfi istasyonları kullanılmalıdır.


Pompa ve Yükseltme İstasyonları Ürünleri