Schlüter®-RENO-RAMP

Schlüter®-RENO-RAMP profili, ağır yüklerin olduğu seramik kaplamalardan yanındaki düşük kottaki kaplamaya kademesiz geçişi sağlar. Derz kanadı sayesinde seramikle arasında derz boşluğu oluşturur.