Schlüter®-DILEX-HVD

Schlüter®-DILEX-HVD şap dökümünde genleşme derzinin olduğu iki alan arasındaki kot farkını önleyen yükseklik ayar emniyeti.