Schlüter®-DILEX-BT/VTS

Schlüter®-DILEX-BT/VTS yapı dilatasyon tamirinde uygulanır ve Schlüter®-DILEX-BT/MT kombine edilir.