Zemin Altı Ayırıcılar

Zemin Altı Ayırıcılar

Yapılardaki yer problemleri veya diğer yapısal nedenlerden zemin altına monte edilen yağa ayırıcılar tercih edilebilir. 

Zemin altına kurulan yağ ayırıcıların içindeki atık su belli aralıklarla boşaltılmalıdır. Bu ürünler, EN 124' e göre A, B veya D yük sınıflarında müdahale kapakları ile kullanılabilirler. Zemin üstü kullanım için tam boşaltmalı yağ ayırıcılar gibi, zemin altı cihazları da çeşitli geliştirme seviyesi alternatifleri ile sunulmaktadır.


Zemin altı yağ ayırıcılar, yer çekimi özelliği ile farklı yoğunluktaki sıvıların birbirinden ayrılmasını sağlarlar ve bu şekilde bitkisel ve hayvansal yağları sudan ayırabilirler. Ön arıtması yapılmış su bir sonraki arıtma istasyonuna veya kanalizasyona yönlendirilir. Biriktirilen yağ ve kalan su ise vidanjör vasıtasıyla boşaltılır.


Yağ ayırıcının kapak açılmadan otomatik olarak boşaltılabilmesi ve sonrasında temizlenebilmesi özelliği opsiyonel olarak sunulmaktadır. Bu sayede kullanım alanında kötü kokuların oluşması önlenebilir.