Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter®-DILEX-HKW az oranda hareketlerin olduğu duvar iç köşeleri ve zemin-duvar birleşimleri için PVC içbükey profildir.