Schlüter®-SCHIENE

Schlüter®-SCHIENE seramik kaplamaların dış kenarlarının bitişi için özel bir profildir, ayrıca diğer kaplama malzemelerinin geçiş ve bitişleri için de uygundur. Derz kanadı sayesinde seramikle arasında derz boşluğu oluşturur. Schlüter®-SCHIENE-E’de derz kanadı yoktur.