Sott’Aqua S&S Asma Monoblok Lavabo-Siyah

Sott’Aqua S&S Asma Monoblok Lavabo-Siyah
10SQ37002SV-2N

500x420x515 mm

S&S asma monoblok lavabo

ortadan batarya delikli
taşma delikli
sharp&slim
duvara montaj yapılarak kullanılır

2N-Siyah