City Asma Klozet

7T0187.11 
City Asma Klozet + Bella Slim UF Yavaş Kapanan Bas-Çıkar Kapak

7T0187.04
City Asma Klozet + Gala Slim PP Yavaş Kapanan Kapak