One Lavabo 67x42 (Batarya Delikli)

One Lavabo 67x42 (Batarya Delikli)