Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Schlüter®-KERDI-BOARD-N niş, her türlü duvar alanları için KERDI-BOARD plakasından oluşturulmuş hazır yapı elemanlarıdır. Schlüter®-KERDI yalıtım sistemi ile bağlantı yapılarak, nişlerin birleşik yalıtıma uyumlu olması sağlanır. Farklı ölçülerde nişler bulunmaktadır.