Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS eşit zeminde duş almak için elverişli, % 2 eğimi mevcut eğim plakasıdır. Schlüter®-KERDI-LINE hat drenajının hali hazırda duvar dibi bölümüne sabitlenmiş olarak;kendisine eşit ölçüdeki altyapı döşemesinde kullanılabilir. Bunun üzerine, duşun içine tercihe bağlı olarak normal veya yerden ısıtmalı şap; tercihen Schlüter®-BEKOTEC uygulanabilir.


Schlüter®-KERDI-LINE-H ve -KERDI-LINE-V için uygundur – Schlüter®-KERDI-LINE-F için uygun değildir.

Yalıtım, Ayırma, Isıtma, Drenaj, Topuk Sesi Ürünleri