İBİZA YAVAŞ KAPANIR KAPAK

Yavaş Kapanan Kapak Duroplast ( UF )
018900 - İbiza Asma Klozet
019700 - Hera Asma Klozet