Ayaklı sıva yatağı elemanları üzerinde kaplama konstrüksiyonu

25 mm yüksekliğindeki plastik halkalar olan Schlüter®- TROBA-STELZ-MR, geniş plaka elemanların döşenmesine yardımcı malzeme olarak işlev görmektedir. Bunlar plaka elemanların derz kesişme noktalarında “kaybolan kalıplama elemanı” olarak kullanılmaktadır ve daha sonra taze sıva ile (tercihen tanecikli sıva ile) doldurulmaktadır. Bu sayede kaplama yüzeyi kolayca yükseklik bakımından düzenlenebilmektedir. Ayaklar arasındaki boşluk, açık derzlerin içinden giren suyun hızlı bir biçimde tahliyesini sağlamaktadır.