Schlüter®-TROBA-PLUS 8G ile düşük döşeme

Basınca dayanıklı yüzey drenajı Schlüter®-TROBAPLUS 8G, serbest plaka elemanları için taşıma tabakası görevi görmektedir ve bu plakaların derzlerinden sızan suyun, hızlı bir şekilde tahliye edilmesini sağlar. Schlüter®-TROBA-STELZ-DR sabitleme halkaları ise, serbest plakaların, ince harçtan destek noktaları oluşturarak eşit bir düzlemde uygulanmasını sağlar. İnce harç ile doldurulmuş sabitleme halkaları, istenirse yerinden alınarak yeniden kullanılabilir.