Schlüter®-BARA-RK

Schlüter®-BARA-RK T-şekilli bitiş profildir. Öne doğru sarkmış damlalık kanadı sayesinde, TROBA-yüzey drenajını gizler.